Вказівка щодо захисту даних

Персональні дані представляють собою окремі відомості про особисті або ділові відносини фізичної особи, що є визначеною або що визначається. Наприклад, до них відносяться наступні відомості: ваше прізвище, ваша адреса і номер телефону.

Ми дуже серйозно ставимося до захисту персональних даних. Персональні дані, які вказуються при відвідуванні або використанні сторінок нашого сайту, захищені в межах законних розпоряджень.

Збір та зберігання даних

Кожен мережевий сервер автоматично реєструє доступ до наявних на ньому веб-сайтів і зберігає інформацію з метою забезпечення безпеки системи. При цьому зберігаються такі дані: IP-адреси відвідувачів, дата і час доступу, викликані адреси ресурсу в мережі, а також відомості про передані дані. Ця інформація залишається для нас анонімною, тому вихід на окремих користувачів при цьому неможливий. Розширені персональні дані реєструються лише у тому випадку, якщо користувач повідомив їх добровільно, наприклад, у рамках реєстрації або замовлення. При отриманні нами персональних даних, ми використовуємо їх тільки для відповіді на запити, для оформлення замовлень та для технічного адміністрування. Персональні дані не передаються третім особам, крім випадків, коли це є обов'язком у межах законних розпоряджень. На нашому сайті можуть міститися посилання на інші веб-сайти. Ми не вчиняємо будь-якого впливу на концепцію захисту інформації, прийняту іншими особами.

Файли Cookies

Файли соокіеѕ, що використовуються, забезпечують зручність при відвідуванні сторінок нашого сайту. Під час виклику наших сторінок, файли соокіеѕ автоматично зберігаються браузером. Якщо збереження не є бажаним, його можна заборонити за допомогою відповідного налаштування браузера.

Використання послуг, запропонованих через Інтернет

Користувач наших Інтернет-послуг перед тим, як повідомити свої персональні дані, повинен підтвердити, що він згоден на збереження й використання цих даних. Згода може бути відкликана в будь-який момент. Кожен користувач має право на отримання відомостей про персональні дані, що зберігаються нами. Крім того, він має право на виправлення невірних даних, а також на їх блокування та видалення. Розповсюдження, продаж або передача персональних даних третім особам заборонено.

Безпека

Компанія twp lage gmbh вживає всіх необхідних технічних та організаційних заходів безпеки для захисту ваших особистих даних від втрати або неправомірного використання. Ваші дані зберігаються в безпечному середовищі, до якого немає вільного доступу.

Ми маємо зазначити, що в тому випадку, якщо ви бажаєте зв'язатися з компанією twp lage gmbh електронною поштою, конфіденційність не гарантується. До вмісту електронного листування доступ можуть отримати сторонні особи. У зв'язку з цим ми рекомендуємо вам відправляти конфіденційну інформацію лише поштою.

Право на отримання інформації

Відправивши нам письмовий запит, ви можете дізнатися, які дані (наприклад, ваше прізвище, адреса) нами збережено.

Контакти

Ми готові в будь-який момент повідомити вам інформацію про обробку ваших персональних даних на сайті Datenschutz@twp.group.

Зміна вказівок щодо захисту даних

Будь ласка, враховуйте, що ці вказівки щодо захисту даних можуть бути в будь-який момент змінені з дотриманням діючих розпоряджень. Чинна редакція, яка є актуальною на момент вашого відвідування сайту.

Заява про захист даних

Ми дуже раді, що ви проявляєте інтерес до нашого підприємства. Захист даних є пріоритетом керівництва компанії twp lage gmbh. Використання Інтернет-сайтів компанії twp lage gmbh можливо без зазначення персональних даних. Проте в тому випадку, якщо будь-якій особі потрібні спеціальні послуги нашого підприємства, які надаються через Інтернет-сайти, може знадобитися обробка персональних даних. При необхідності обробки персональних даних і в тому випадку, якщо для обробки немає законних підстав, ми запитуємо дозвіл відповідної особи.

Обробка персональних даних, наприклад, прізвища, поштової адреси, адреси електронної пошти або номера телефону особи завжди проводиться згідно з Загальним Регламентом про захист персональних даних та положенням про захист персональних даних, які застосовуються в конкретній країні і поширюються на компанію twp lage gmbh. За допомогою цієї заяви про захист даних наша компанія бажає проінформувати громадськість про вид, обсяг і цілі персональних даних, що реєструються, використовуються і оброблюються нами. Крім того, за допомогою цієї заяви про захист даних відповідні особи отримують інформацію про свої права.

Компанія twp lage gmb в процесі обробки інформації використовує різні технічні або організаційні засоби з метою забезпечення максимально можливого захисту персональних даних, які обробляються на даному Інтернет-сайті. Тим не менш, у процесі передачі даних у мережі Інтернет не виключаються порушення безпеки, тому абсолютний захист не гарантується. У зв'язку з цим, ми надаємо право всім зацікавленим особам передавати нам персональні дані альтернативними способами, наприклад, за телефоном.

1. Визначення понять

Заява про захист даних компанії twp lage gmbh базується на термінології, що застосовувалася Європейськими органами, якими видаються директиви і розпорядження, при розробці Загального Регламенту про захист персональних даних. Наша заява про захист даних має добре читатися та бути зрозумілою як для представників громадськості, так і для наших клієнтів і бізнес-партнерів. З цією метою ми хотіли б попередньо роз'яснити терміни, що застосовуються. Зокрема, в заяві про захист даних ми використовуємо такі терміни:

 • a) Персональні дані
  До персональних даних відноситься вся інформація, пов'язана з фізичними особами, що є визначеними, або що визначаються (в подальшому іменованими «відповідні особи»). До фізичних осіб, що визначаються, ми відносимо тих, хто прямо або опосередковано може бути визначений, зокрема, при прив'язці елемента розпізнавання, такого як прізвище, до ідентифікаційного номеру, до даних, що стосуються місця розташування, до елементу розпізнавання онлайн або кількох спеціальних ознак, які відображають фізичну, фізіологічну, генетичну, психічну, економічну, культурну або соціальну ідентичність цієї фізичної особи.
 • b) Відповідна особа
  Відповідною особою вважається кожна фізична особа, що є визначеною, або що визначається, персональні дані якої використовуються при обробці відповідальними фахівцями.
 • c)Обробка
  Обробкою вважається будь-який процес, що реалізується за допомогою автоматичних операцій або без їх допомоги, або послідовність процесів, яка пов'язана з персональними даними, наприклад, збір, реєстрація, сортування, класифікація, зберігання, адаптація чи зміна, зчитування, запит, застосування, публікація за допомогою передачі, поширення чи інша форма підготовки, коригування або об'єднання, обмеження, вилучення або ліквідація.
 • d) Обмеження обробки
  Обмеження обробки - це маркування збережених персональних даних із метою встановлення певних меж у процесі їх подальшої обробки.
 • e) Профілювання
  Профілювання - це будь-який тип автоматизованої обробки персональних даних, яка полягає в аналізі цих даних для визначення особистих аспектів, які відносяться до фізичної особи, зокрема, для аналізу і прогнозування аспектів, що належать до ефективності, економічного стану, стану здоров'я, особистим схильностям, інтересам, надійності, поведінки, місцезнаходження або зміни місцезнаходження фізичної особи.
 • f) Псевдонімізація
  Псевдонімізація- це обробка особистих даних таким способом, за допомогою якого персональні дані можуть бути враховані без залучення додаткової інформації, що стосується фізичної особи, яка більше не є специфічною відповідною особою, якщо ця додаткова інформація зберігалася окремо і підлягає впливу технічних і організаційних заходів, що виключають прив'язку персональних даних до фізичної особи, що є визначеною, або що визначається.
 • g) Відповідальний за обробку даних
  Відповідальний за обробку даних - це фізична або юридична особа, офіційний орган, установа або інша організація, які самостійно або спільно з іншими відповідальними особами приймають рішення щодо цілей і засобів обробки персональних даних. У тому випадку, якщо цілі і засоби даної обробки визначені правом Євросоюзу або правом держав-членів, то призначення відповідальної особи або певні критерії призначення відповідальної особи можуть регулюватися правом Євросоюзу або правом держав-членів.
 • h) Оператор обробки персональних даних
  Оператор обробки персональних даних - це фізична або юридична особа, установа, офіційний орган або інша організація, які займаються обробкою персональних даних за дорученням відповідального особи.
 • i) Одержувач
  Одержувач - це фізична або юридична особа, установа, офіційний орган або інша організація, яким передаються персональні дані, незалежно від того, йде мова про третю особу, чи ні. Офіційні органи, яким можуть передаватися персональні дані у межах визначеної заявки на розслідування згідно з правом Євросоюзу та правом держав-членів, не вважаються одержувачами.
 • j) Третя особа
  Третя особа - це фізична або юридична особа, установа, офіційний орган або інша організація, за винятком відповідних осіб, відповідальних осіб, операторів обробки персональних даних та осіб, які мають повноваження на обробку персональних даних в умовах безпосереднього контролю з боку відповідальної особи або оператора.
 • k) Згода
  Згода - це будь-яка заява відповідної особи, зроблена добровільно в певній ситуації з метою інформування та усунення неясностей, або дія, яка однозначно підтверджує, що відповідна особа надає дозвіл на обробку її персональних даних.

2. Прізвище або найменування та адреса особи, відповідальної за обробку персональних даних

Відповідальною особою, згідно з Загальним Регламентом про захист персональних даних, іншими законами про захист даних, що діють у державах-членах Європейського Союзу, та іншими розпорядженнями, пов'язаними з правом на захист інформації, є:

twp lage gmbh
Еленбрухер Штрассе 45
32791 Лаге-Кахтенхаузен
Німеччина
Тел.: 05232 96110
Електронна пошта: info@twp.group
Веб-сайт: www.twp.group

3. Прізвище або найменування та адреса особи, відповідальної за захист персональних даних

Особа, відповідальна за захист персональних даних, що оброблюються:
Пан Джефрі Вітланд
twp lage gmbh
Еленбрухер Штрассе 45
32791 Лаге-Кахтенхаузен
Німеччина
Тел.: 0178-8500558
Електронна пошта: datenschutz@twp.group
Веб-сайт: www.twp.group

Кожна відповідна особа може в будь-який час звернутися з усіх питань, що стосуються захисту даних, до відповідальної особи.

4. Реєстрація загальних даних та інформації

При кожному виклику відповідною особою або автоматизованою системою Інтернет-сайту компанії twp lage gmbh, здійснюється реєстрація ряду загальних даних та інформації. Ці загальні дані та інформація зберігаються в файлах реєстрації на сервері. Можна реєструвати (1) типи браузера і версії, що використовуються, (2) операційну систему, яка використовувалася для доступу, (3) Інтернет-сайт, з якого було здійснено доступ до нашого Інтернет-сайту (так званий домен, що посилається), (4) додаткові веб-сайти, які використовувалися для доступу системи до нашого Інтернет-сайту, (5) дату і час доступу до Інтернет-сайту, (6) адресу Інтернет-протоколу (IP-адресу), (7) провайдера Інтернет-послуг системи, що одержує доступ, і (8) інші аналогічні дані та відомості, що використовуються для запобігання загроз у випадку атак на наші системи інформаційних технологій.

При використанні загальних даних та інформації, компанія twp lage gmbh не застосовує зворотний доступ до відповідних осіб. Ця інформація потрібна для (1) правильної передачі текстів нашого Інтернет-сайту, (2) оптимізації текстів нашого Інтернет-сайту та реклами, (3) забезпечення постійного функціонування нашої системи інформаційних технологій, а також технологій нашого Інтернет-сайту та (4) надання необхідної інформації органам кримінального переслідування в разі кібератак. Ці анонімно зібрані дані та інформаціяаналізуються компанією twp lage gmbh, як для статистики, так і для підвищення рівня захисту даних та безпеки даних нашої компанії, щоб гарантувати оптимальний захист персональних даних, що оброблюються нами. Анонімні дані сервера файлів реєстрації зберігаються окремо від інших персональних даних, переданих відповідною особою.

5. Можливість встановлення контакту за допомогою Інтернет-сайту

Інтернет-сайт компанії twp lage gmbh на підставі законних розпоряджень містить дані, що дозволяють швидко встановити контакт електронним способом з нашими підприємствами та забезпечити безпосередню комунікацію з нами, що також включає в себе загальну адресу так званої електронної пошти (e-mail). У тому разі, якщо відповідна особа вступає в контакт з відповідальним за обробку даних електронною поштою або через контактний формуляр, персональні дані, що передаються відповідною особою, зберігаються автоматично. Персональні дані, що передаються на добровільній основі відповідною особою відповідального за обробку даних, що зберігаються з метою обробки або встановлення контакту з відповідною особою. Передача персональних даних третім особам не здійснюється.

6. Стандартне видалення і блокування персональних даних

Відповідальний за обробку даних обробляє і зберігає персональні дані відповідної особи тільки на той період часу, який потрібен для збереження, або що передбачено Європейськими органами, якими видаються директиви і розпорядження, або іншими законодавчими органами, що видають закони і розпорядження, якими регулюється діяльність особи, відповідальної за обробку. Якщо збереження не вимагається, чи термін збереження, запропонований Європейськими органами, якими видаються директиви і розпорядження, або іншими законодавчими органами, якими видаються закони та розпорядження, минув, персональні дані, відповідно до встановленого порядку та у відповідності з законодавчими розпорядженнями, блокуються або видаляються.

7. Права відповідних осіб

 • a) Право на підтвердження
  Кожна відповідна особа має право, що надається їй Європейськими органами, якими видаються директиви та розпорядження, вимагати від відповідального за обробку даних підтвердження того, що відповідні персональні дані підлягають обробці. Якщо відповідна особа використовує це право підтвердження, вона може в будь-який час звернутися до співробітника органу, відповідального за обробку даних.
 • b) Право на отримання інформації
  Кожна відповідна особа, персональні дані якої обробляються, має право, що надається їй Європейськими органами, якими видаються директиви і розпорядження, в будь-який момент отримати безоплатно від особи, відповідальної за обробку даних, інформацію про збережених особистих даних, які мають до неї відношення, і отримати копію довідки. Крім того, Європейські органи, якими видаються директиви і розпорядження, визнають за відповідною особою право на отримання наступної інформації:
  • Мета обробки інформації
  • Категорія персональних даних, що оброблюються
  • Одержувачі чи категорії одержувачів, яким було надано та/або надається у даний момент персональна інформація, особливо одержувачі в третіх країнах або міжміських організаціях
  • По можливості, ймовірний період часу, протягом якого зберігаються персональні дані, або, якщо це неможливо, критерії для визначення цього періоду часу
  • Наявність права на виправлення або видалення відповідних персональних даних або на обмеження обробки даних відповідальною особою, або права заперечення проти обробки даних
  • Наявність права на оскарження в наглядовій інстанції
  • У тому разі, якщо персональні дані отримані не від відповідної особи: Вся наявна інформація про джерело даних
  • Наявність автоматизованого процесу прийняття рішення, включаючи профілювання, відповідно до Статті 22, абз. 1 і 4 Загального Регламенту про захист персональних даних, і, принаймні в цих випадках, змістовна інформація про логіку, що застосовується, а також значимість і передбачувані наслідки обробки даних для відповідної особи
  Крім того, відповідна особа має право на отримання інформації про те, чи надсилалися персональні дані в третю країну чи в міжнародну організацію. Якщо дані надсилалися, то відповідна особа має додаткове право на отримання довідки про діючі гарантії у зв'язку з передачею інформації.
  Якщо відповідна особа використовує дане право на отримання інформації, воно може в будь-який час звернутися до співробітника органу, відповідального за обробку даних.
 • c) Право на внесення виправлень
  Кожній відповідній особі, персональні дані якої обробляються, Європейськими органами, якими видаються директиви і розпорядження, надається право вимагати негайного виправлення невірних персональних даних. Крім того, відповідна особа, з урахуванням мети обробки даних, має право вимагати внесення доповнень до персональних даних, якщо вони неповні, у тому числі з використанням заяви, що доповнює. Якщо відповідна особа не використовує це право на внесення виправлень, вона може в будь-який час звернутися до співробітника органу, відповідального за обробку даних.
 • d) Право на видалення даних (Право бути забутим)
  Кожній відповідній особі, персональні дані якої обробляються, Європейськими органами якими видаються директиви і розпорядження, надається право вимагати від відповідальної особи, щоб відповідні персональні дані були негайно видалені, при наявності однієї із вказаних нижче причин і при відсутності необхідності обробки даних:
  • Персональні дані було зібрано за таких обставин і для таких цілей, які перестали бути актуальними.
  • Відповідна особа відкликає свій дозвіл, на підставі якого здійснювалася обробка даних, відповідно до Статті 6, абз. 1, пункт а Загального Регламенту про захист персональних даних або Статті 9, абз. 2, пункт а Загального Регламенту про захист персональних даних,при цьому іншої правової підстави для обробки даних не існує.
  • Відповідна особа висловлює заперечення проти обробки даних, відповідно до Статті 21, абз. 1 Загального Регламенту про захист персональних даних,при цьому обґрунтованих пріоритетних причин для обробки даних немає, або відповідна особависловлює заперечення проти обробки даних відповідно до статті 21, абз. 2 Загального Регламенту про захист персональних даних.
  • Персональні дані були оброблені незаконно.
  • Видалення персональних даних є необхідним у цілях виконання правових зобов'язань,згідно з правом Європейського Союзу або правом держави-члена, громадянином якої євідповідальна особа.
  • Персональні дані були зібрані у зв'язку з пропозицією послуг інформаційного суспільства, відповідно до Статті 8, абз. 1 Загального Регламенту про захист персональних даних.
  Якщо має місце одна з зазначених вище причин та відповідна особа вимагає видалити персональні дані, збережені компанією twp lage gmbh, вона може в будь-який час звернутися до співробітника компанії, відповідальної за обробку даних. Співробітникові компанії twp lage gmbh дається доручення негайно виконати вимогу щодо видалення даних.
  У тому разі, якщо персональні дані були опубліковані компанією twp lage gmbh, і наша компанія, будучи відповідальною особою, відповідно до Статті 17, абз. 1 Загального Регламенту про захист персональних даних несе відповідальність за видалення персональних даних, вона вживає певних заходів, у тому числі технічного характеру, з урахуванням наявних технологій та витрат на видалення, щоб повідомити іншим особам, відповідальним за опрацювання опублікованих даних, що відповідна особа стала вимагати від інших відповідальних за обробку даних видалити всі посилання на ці персональні дані або копії або дублікати, якщо обробка непотрібна. Співробітникові компанії twp lage gmbh в кожному окремому випадку дається відповідне доручення.
 • e) Право на обмеження обробки данихКожній відповідній особі, персональні дані якої обробляються, Європейськими органами, якими видаються директиви і розпорядження, надається право вимагати від відповідальної особи обмеження обробки даних при наявності наступних умов:
  • Правильність персональних даних заперечується відповідною особою, а саме протягом терміну, що дозволяє відповідальній особі перевірити правильність персональних даних.
  • Обробка даних є незаконною, відповідна особа відхиляє видалення персональних даних та замість цього вимагає обмежити їх використання.
  • Особі, відповідальній за обробку даних, персональні дані більше не потрібні з метою обробки, але відповідній особі це необхідно для здійснення прав, реалізації дій або захисту від правових домагань.
  • Відповідною особою подано заперечення проти обробки даних відповідно до Статті 21, абз. 1 Загального Регламенту про захист персональних даних,і поки неясно, чи мають обґрунтовані вимоги відповідальної особи пріоритет над такими ж вимогами відповідної особи. Якщо має місце одна з вказаних вище причин, і відповідна особа вимагає обмежити обробку персональних даних, збережених компанією twp lage gmbh, вона може в будь-який час звернутися до співробітника компанії, відповідального за обробку даних. Співробітникові компанії twp lage gmbh доручається обмежити обробку даних.
 • f) Право на переносимість даних
  Кожній відповідній особі, персональні дані якої обробляються, Європейськими органами, якими видаються директиви і розпорядження, надається право отримувати від відповідальної особи певні персональні дані, які було підготовлено відповідною особою для відповідальної особи в структурованому, доступному форматі, який можна обробляти машинним способом. Крім того, відповідна особа має право передавати ці дані іншій відповідальній особі без протидії відповідальної особи, для якої вони були підготовлені, якщо обробка даних здійснюється на підставі дозволу відповідно до Статті 6, абз. 1, пункт а Загального Регламенту про захист персональних даних або Статті 9, абз. 2, пункт а Загального Регламенту про захист персональних даних, або у рамках договору згідно зі Статтею 6, абз. 1, пункт b Загального Регламенту про захист персональних даних, якщо обробка даних не є необхідною для виконання завдання в громадських інтересах, або завдання виконується під впливом обставин непереборної сили. Крім того, відповідна особа при реалізації свого права на переносимість даних відповідно до Статті 20 абз. 1 Загального Регламенту про захист персональних даних повинна забезпечити передачу персональних даних безпосередньо від однієї відповідальної особи іншій відповідальній особі, якщо для цього є технічні можливості, і якщо в результаті цього не порушуються права і свободи інших осіб.
  Для реалізації права на переносимість даних відповідна особа може в будь-який момент звернутися до співробітника компанії twp lage gmbh.
 • g) Право на заперечення
  Кожній відповідній особі, персональні дані якої обробляються, Європейськими органами, якими видаються директиви і розпорядження, надається право з причин, що виникли в результаті специфічної ситуації, подати заяву із запереченням проти обробки персональних даних згідно зі Статтею 6, абз. 1, пункт e або f Загального Регламенту про захист персональних даних. Це також належить до профілювання, заснованого на даних положеннях.
  Компанія twp lage gmbh припиняє обробку персональних даних при наявності заперечення, крім тих випадків, коли ми можемо довести необхідність подальшої обробки даних в цілях забезпечення безпеки, тому що це має пріоритет над інтересами, правами і свободами відповідних осіб, або в тих випадках, коли обробка здійснюється внаслідок пред'явлення вимог, виконання зобов'язань або захисту законних домагань. У тому випадку, якщо компанія twp lage gmbh обробляє персональні дані для реклами серед кінцевих споживачів, відповідна особа має право подати заяву про заперечення проти обробки персональних даних в цілях реклами. Це також належить до профілювання, якщо воно безпосередньо пов'язане з прямою рекламою. У тому разі, якщо відповідна особа заперечує проти обробки персональних даних компанією twp lage gmbh з метою прямої реклами, компанія twp lage gmbh припиняє подібну обробку даних. Крім того, відповідна особа має право з причин, що виникли в результаті специфічної ситуації, подати заяву про заперечення проти обробки персональних даних, яка виконується компанією twp lage gmbh в науково-дослідних, історичних чи статистичних цілях, відповідно до Статті 89, абз. 1 Загального Регламенту про захист персональних даних, крім тих випадків, коли обробка даних необхідна для виконання завдань, пов'язаних із суспільними інтересами. Для реалізації права на заперечення проти обробки персональних даних відповідна особа може звернутися безпосередньо до співробітника компанії twp lage gmbh або до будь-якого іншого співробітника. Крім того, відповідна особа може поряд із використанням послуг інформаційного суспільства, незважаючи на вимоги Директиви 2002/58/ЄС, реалізувати своє право на заперечення проти обробки даних автоматизованим способом із застосуванням технічних специфікацій.
 • h) Прийняття рішень в окремих випадках, включаючи профілювання, з використанням автоматизованої системиКожній відповідній особі, персональні дані якої обробляються, Європейськими органами, якими видаються директиви і розпорядження, надається право не враховувати рішення, прийняте в результаті обробки даних - включаючи профілювання, яке може бути виконане не тільки автоматизованим способом та може мати правові наслідки або завдати істотної шкоди аналогічним чином, якщо рішення (1) не вимагається для укладання чи виконання договору між відповідною особою та відповідальною особою, або (2) є допустимим на підставі правових розпоряджень Європейського Союзу чи держави-члена, громадянином якої є відповідальна особа, і даними правовими розпорядженнями передбачаються відповідні заходи для забезпечення дотримання прав і свобод, а також законних інтересів відповідної особи або (3) здійснюється за умови однозначної згоди відповідної особи. Якщо рішення (1) потрібно для укладання чи виконання договору між відповідною особою та відповідальною особою або (2) приймається за наявності однозначного дозволу відповідальної особи, компанія twp lage gmbh вживає прийнятних заходів задля забезпечення прав і свобод, а також законних інтересів відповідної особи, до чого відноситься, як мінімум, право на заборону обробки даних без попередньої згоди, на виклад своєї точки зору і на оскарження прийнятого рішення. Якщо відповідна особа не використовує це право на прийняття рішення з використанням автоматизованої системи, вона може в будь-який час звернутися до співробітника органу, відповідального за обробку даних.
 • i) Право відкликання дозволу на обробку данихКожній відповідній особі, персональні дані якої обробляються, Європейськими органами, якими видаються директиви і розпорядження, надається право в будь-який час відкликати дозвіл на обробку персональних даних. Якщо відповідна особа бажає реалізувати своє право на відкликання дозволу, вона можев будь-який час звернутися до співробітника, відповідального за обробку персональних даних.

8. Правова підстава для обробки даних

Стаття 6 абз. 1, пункт a Загального Регламенту про захист персональних даних застосовується нашою компанією в якості правової підстави для організації процесу обробки даних, в ході якого ми запитуємо дозвіл залежно від мети обробки даних. Якщо обробка персональних даних необхідна для виконання договору, однією із сторін якого є відповідна особа, як, наприклад, у ході процесу обробки даних, який є необхідним для постачання товарів або надання інших послуг, або взаємного виконання положень договору, то підставою для обробки даних є Стаття 6 абз. 1, пункт a Загального Регламенту про захист персональних даних. Це також відноситься і до процесів обробки даних, які потрібні для реалізації попередніх заходів, наприклад, при оформленні запитів на постачання нашої продукції або надання послуг. У тому випадку, якщо наша компанія повинна виконувати правові зобов'язання, необхідні при обробці персональних даних, наприклад, зобов'язання зі сплати податків, то підставою для обробки є Стаття 6, абз. 1, пункт c Загального Регламенту про захист персональних даних. У рідкісних випадках обробка персональних даних може знадобитися для захисту життєвих інтересів відповідної особи або інших фізичних осіб. Це може мати місце, наприклад, у тому випадку, якщо відвідувач отримав травму на нашому підприємстві, і з цієї причини його прізвище, вік, дані медичного страхування та інші життєво важливі відомості повинні бути передані лікарю, в лікарні або іншим третім особам. В цьому разі підставою для обробки даних є Стаття 6, абз. 1, пункт d Загального Регламенту про захист персональних даних. І, нарешті, процеси обробки даних можуть ґрунтуватися на Статті 6, абз. 1, пункт f Загального Регламенту про захист персональних даних. На цій правовій підставі базуються процеси обробки даних, які не враховуються в жодній із зазначених вище правових підстав, якщо обробка даних потрібна задля дотримання законних інтересів нашої компанії або третьої особи, і якщо інтереси, основні права та основні свободи відповідної особи більше не є пріоритетними. Ці процеси обробки даних, зокрема, дозволені нам із тієї причини, що вони згадуються особливим чином законодавчими органами Європейського Союзу. Законодавчі органи Європейського Союзу дотримуються тієї думки, що законний інтерес має місце в тому разі, якщо відповідна особа є клієнтом відповідальної особи (декларативна частина 47, положення 2 Загального Регламенту про захист персональних даних).

9. Законні інтереси при обробці даних, які мають враховуватися відповідальним за обробку даних або третьою особою.

Якщо обробка персональних даних заснована на Статті 6, абз. 1, пункт f Загального Регламенту про захист персональних даних, нашим законним інтересом є здійснення комерційної діяльності на користь усіх наших співробітників і наших акціонерів.

10. Тривалість зберігання персональних даних

Критерієм для тривалості збереження персональних даних є термін зберігання даних, визначений законом. Після закінчення цього терміну, відповідні дані видаляються у встановленому порядку, якщо вони більше непотрібні для виконання або підготовки договору.

11. Юридичні або договірні розпорядження для підготовки персональних даних; обов'язкова умова для укладення договору; обов'язки відповідної особи з надання персональних даних; можливі наслідки при відсутності підготовки

Ми інформуємо вас про те, що підготовка персональних даних частково регулюється законом (наприклад, розпорядження щодо сплати податків) або передбачається положеннями договорів, наприклад, дані, вказані сторонами при укладенні договору. У деяких випадках для укладення договору потрібно, щоб відповідна особа надала нам персональні дані, які потім повинні бути нами оброблені. Наприклад, відповідна особа може бути зобов'язана надати нам персональні дані, якщо наша компанія укладає з нею договір. Відмова у наданні персональних даних призведе до того, що договір з відповідною особою не буде укладено. При підготовці персональних даних відповідна особа повинна звернутися до нашого співробітника. Наш співробітник, в залежності від конкретної ситуації, інформує відповідну особу про те, чи запропонована підготовка персональних даних законом або вона необхідна на підставі положень договору, чи передбачено зобов'язання з надання персональних даних та які наслідки матиме відмова в наданні персональних даних.

12. Прийняття рішення за допомогою автоматизованої системи

Будучи компанією, яка усвідомлює свою відповідальність,ми відмовляємося від прийняття рішення за допомогою автоматизованої системи і від профілювання.

13. Карти Google

На цьому сайті використовуються API-карти Google. Провайдером є компанія Google Inc., 1600 Амфітеатр Парквей, Маунтін-В'ю, Каліфорнія 94043.

Для використання функцій карт Google необхідно зберегти вашу IP-адресу. Як правило, ця інформація передається на сервер Google в США і там зберігається. Провайдер даного сайту не здійснює впливу на передачу даних.

Карти Google використовуються для підвищення привабливості наших пропозицій в режимі онлайн і для спрощення пошуку місць, зазначених нами на веб-сайті. Це розглядається як законний інтерес згідно зі Статтею 6, абз. 1, пункт f Загального Регламенту про захист персональних даних.

Більш детальну інформацію з обробки персональних даних користувачів ви знайдете в заяві про захист даних компанії Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Шрифт Awesome

На цьому сайті для єдиного відображення шрифтів використовується так званий WEB-шрифт, наданий компанією Fonticons, Inc. В процесі виклику сайту ваш браузер завантажує необхідні WEB-шрифти в кеш-пам'ять браузера, щоб тексти та шрифти відображалися коректно.

З цією метою, браузер, що використовується вами, повинен здійснити з'єднання з серверами компанії Fonticons, Inc. Завдяки цьому, компанія Fonticons, Inc. отримує інформацію про те, що через вашу ІР-адресу було викликано наш веб-сайт. WEB-шрифти використовуються для однакового і привабливого відображення наших комерційних пропозицій в режимі онлайн. Це розглядається як законний інтерес згідно зі Статтею 6, абз. 1, пункт f Загального Регламенту про захист персональних даних.

Якщо ваш браузер не підтримує WEB-шрифти, використовується стандартний шрифт вашого комп'ютера.

Більш детальну інформацію щодо шрифту Awesome ви знайдете на сайті https://fontawesome.com/help, а заяву про захист даних компанії Fonticons, Inc. ви знайдете на сайті: https://fontawesome.com/privacy.