Veri korumasına yönelik bilgiler

Kişisel veriler, belirli veya tanımlanabilir bir gerçek kişinin kişisel veya olgusal durumları hakkında bireysel verilerdir.Buna adınız, adresiniz ve telefon numaranız da dahildir.

Kişisel verilerin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Sayfalarımızın ziyareti veya kullanımı sırasında toplanan kişisel bilgiler yasal düzenlemeler çerçevesinde korunmaktadır.

Veri toplama ve depolama

Her bir web sunucusu, orada saklanan web sitelerine erişimi otomatik olarak kaydeder ve bunları sistem güvenliği nedeniyle saklar.
Bu sırada aşağıda belirtilenler kaydedilir: Ziyaretçinin IP adresi, erişim tarihi ve saati, çağrılan URL ve ayrıca iletilen veriler hakkında bilgi. Bu bilgiler bizim için anonim kalır, bireysel kullanıcılar için çıkarım bu nedenle mümkün değildir. Daha fazla kişisel veri, sadece kullanıcı bunları gönüllü olarak sağladıysa kaydedilecektir, örneğin bir kayıt veya sipariş kapsamında.Bu bilgiler bizim için anonim kalır, bireysel kullanıcılar için çıkarım bu nedenle mümkün değildir. Daha fazla kişisel veri, sadece kullanıcı bunları gönüllü olarak sağladıysa kaydedilecektir, örneğin bir kayıt veya sipariş kapsamında. Bize kişisel veriler sunulduysa, bunları sadece talepleri yanıtlamak, siparişleri işlemek ve teknik yönetim için kullanırız.
Kişisel veriler, zorunlu yasal düzenlemeler nedeniyle bunu yapmak zorunda kalmadıkça, üçüncü taraflara iletilmeyecektir.
Sayfamızda, diğer web sitelerine ait linkler mevcut olabilir. Diğer sunucunun gizlilik politikası üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Çerezler

Çerezler, sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için tasarlanmış dosyalardır. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, bu çerezler tarayıcı tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bu kayıt istenmiyorsa, tarayıcının ilgili ayarı ile önlenebilir.

İnternet teklifinin kullanımı

Web sitemizin kullanıcıları, kişisel verileri göndermeden önce, bu verilerin kaydedilmesine ve kullanımına izin verdiklerini onaylamalıdır.
Onay her zaman iptal edilebilir. Her kullanıcı, tarafımızdan saklanan kişisel veriler hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Ayrıca yanlış verilerin düzeltmesi ve bunların engellenmesi ve silinmesi hakkına da sahiptir. Kişisel verilerinizin üçüncü şahıslara iletilmesi, satışı veya başka bir şekilde aktarılması gerçekleşmez.

Güvenlik

twp lage gmbh, kişisel verilerinizi kayıp ve kötüye kullanımdan korumak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alır.
Böylece, verilerinizi halka açık olmayan güvenli bir çalışma ortamına kaydeder.

e-posta aracılığıyla twp lage gmbh ile iletişime geçmek isterseniz, iletilen bilgilerin gizliliğinin garanti edilmediğini belirtmek isteriz. e-postaların içeriği üçüncü taraflarca görülebilir. Bu nedenle gizli bilgileri bize yalnızca posta yoluyla göndermenizi öneririz.

Bilgi alma hakkı

Yazılı talep üzerine, hakkınızda sakladığımız veriler (ör. ad, adres) hakkında tarafımızdan bilgilendirileceksiniz.

İletişim

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgi için Datenschutz@twp.group, adresinden size her zaman yardımcı olmaktan memnun oluruz.

Gizlilik politikasının değiştirilmesi

Lütfen bu gizlilik politikasının, geçerli veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak her zaman değiştirilebileceğini unutmayın.
Ziyaretiniz sırasında mevcut olan sürüm her zaman geçerlidir.

Gizlilik politikası

Şirketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok memnunuz. Veri koruma, twp lage gmbh şirket yönetimi için son derece önemlidir. twp lage gmbh internet sayfalarının kullanımı, temel olarak herhangi bir kişisel veri bildirimi olmaksızın mümkündür. Etkilenen bir kişi web sitemizden şirketimizin özel hizmetlerini kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa ve bu tür işlem için yasal bir dayanak yoksa, genellikle etkilenen kişinin rızasını alırız.

Etkilenen kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerinin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile uyumludur ve twp lage gmbh için geçerli ülkeye özgü veri koruma hükümlerine uygundur. Şirketimiz, bu gizlilik politikası ile, tarafımızdan toplanan, kullanılan ve işlenen kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuyu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, bu gizlilik politikası aracılığıyla etkilenen kişilere, sahip oldukları bildirilmektedir.

twp lage gmbh, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel veriler için mümkün olan en boşluksuz korumayı sağlamak amacıyla işlemden sorumlu kişi olarak çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamaya koymuştur. Yine de, internet tabanlı veri aktarımları genellikle güvenlik açıklarına sahip olabilir, böylece mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, etkilenen her kişi, kişisel verilerini bize, örneğin telefon gibi alternatif yollarla da göndermekte serbesttir.

1. Terminoloji belirlemeleri

twp lage gmbh'nin gizlilik politikası, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (DS-GVO) kabul edilmesinde Avrupa yönetmeliklerinin ve düzenlemelerinin kullandığı terminolojiye dayanmaktadır. Gizlilik politikamız hem kamu hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, kullanılan terminolojiyi önceden açıklamak isteriz. Bu gizlilik politikasında, aşağıdaki terimleri kullanırız:

 • a) Kişisel veriler
  Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra "ilgili kişi" olarak anılacaktır) yönelik herhangi bir bilgidir. Tanımlanabilir gerçek kişi olarak, bu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinin ifadesi olan doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrim içi bir kimlik veya bir ya da daha fazla özel özellik ile ilişkilendirilebilen kişiler görülür.
 • b) Etkilenen kişi
  Etkilenen kişi, kişisel verileri işlemeden sorumlu kişi tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişidir.
 • c) Veri işleme
  Veri işleme, otomatik süreçlerin yardımıyla veya yardımı olmadan gerçekleştirilen veya toplama, yakalama, düzenleme, sıralama, kaydetme, uyarlama veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanma, ifşa gibi kişisel veriler ile ilgili aktarım, yayma veya hazırda bulundurmanın diğer bir şekli ile eşitleme veya bağlama, kısıtlama, silme veya imha gibi her bir işlem sırasıdır.
 • d) Veri işlemenin kısıtlanması
  Veri işlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlemlerini sınırlandırmak amacıyla işaretlenmesidir.
 • e) Profil oluşturma
  Profil oluşturma, kişisel verilerin, özel bir şahsa yönelik belirli kişisel yönlerini değerlendirmek, özellikle iş performansını, ekonomik durumunu, sağlını, kişisel tercihlerini, ilgilerini, güvenilirliğini, tutumunu, bu gerçek kişinin ikamet yerini veye yer değişikliğini analiz etmek veya önceden tahmin etmek için kişisel verilerin her türlü otomatik olarak işlenmesidir.
 • f) Takma ad verilmesi
  Takma ad verilmesi, kişisel verilerin, ek bilgi gerekmeksizin, belirli bir etkilenen kişiye atfedilemeyecek şekilde, bu ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye verilmemesini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla işlenmesidir.
 • g) Sorumlu veya veri işlemeden sorumlu kişi
  Sorumlu veya veri işlemeden sorumlu kişi, kişisel verileri işlemenin amaçlarına ve araçlarına karar verirken, tek başına ya da başkalarıyla birlikte hareket eden gerçek ya da tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum ya da başka bir kuruluştur. Bu tür işlemlerin amaç ve araçlarının Birlik hukuku veya üye devletlerin hukuku tarafından belirlendiği hallerde, denetleyici veya tayinine ilişkin belirli kriterler, birlik hukuku ya da üye devletlerin hukuku uyarınca öngörülebilir.
 • h) Siparişi işleyen
  Siparişi işleyen, kişisel verileri sorumlu adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kuruluştur.
 • i) Alıcı
  Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kurum, tesis veya diğer kuruluştur. Bununla birlikte, birlik hukuku ya da üye devletlerin hukuku uyarınca belirli bir soruşturma kapsamında olası kişisel verileri alan kurumlar, alıcı olarak kabul edilmez.
 • j) Üçüncü şahıslar
  Üçüncü şahıslar, etkilenen kişi, sorumlu, siparişi işleyen ve sorumlunun veya siparişi işleyenin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemek için yetkilendirilmiş kişiler hariç, gerçek veya tüzel kişi, kurum, tesis veya diğer kuruluşlardır.
 • k) Onay
  Onay, etkilenen kişi tarafından gönüllü olarak verilmiş ve açık bir biçimde, belirli bir durum için bir açıklama ya da başka bir açıklayıcı doğrulama eylemi biçiminde yapılan bir ifadedir. Bu sayede, etkilenen kişi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine izin verdiğini gösterir.

2. Veri işlemeden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, ayrıca Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli veri koruma yasaları ve veri koruma karakterine sahip diğer hükümler kapsamındaki sorumlu:

twp lage gmbh
Ehlenbrucher Sraße 45
32791 Lage-Kachtenhausen
Almanya
Tel.: 05232 96110
e-posta: info@twp.group
Website: www.twp.group

3. Veri koruma sorumlusunun adı ve adresi

Veri işlemeden sorumlu kişinin veri koruma sorumlusu:
Bay Geoffrey Wittland
twp lage gmbh
Ehlenbrucher Sraße 45
32791 Lage-Kachtenhausen
Almanya
Tel.: 0178-8500558
e-posta: datenschutz@twp.group
Website: www.twp.group

Her etkilenen kişi, veri koruması ile ilgili tüm sorularında veya önerilerinde veri koruma sorumlusu ile doğrudan irtibata geçebilir.

4. Genel verilerin ve bilgilerin toplanması

(1) Kullanılan tarayıcı türleri ve sürümler, (2) Erişim sağlayan sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) Erişim sağlayan bir sistemin web sitemize ulaştığı internet sayfası (yönlendiriciler), (4) Erişim sağlayan bir sistem üzerinden internet sayfamıza yönlendirilen alt web siteleri. (5) İnternet sayfasına erişim tarih ve saati, (6) Bir internet protokolü adresi (IP adresi), (7) Erişim sağlayan sistemin İnternet hizmet sağlayıcısı ve (8) Bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda kullanılan diğer benzer veriler ve bilgiler algılanabilir.

twp lage gmbh, bu genel verilerin ve bilgilerin kullanımı sırasında etkilenen kişiye yönelik herhangi bir sonuç çıkarmaz.
Bu bilgiler daha ziyade, (1) İnternet sayfamızın içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) İnternet sayfamızın içeriğini ve buna yönelik reklamı optimize etmek (3) Bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin sürekli çalışmasını sağlamak için ve (4) Yasa uygulayıcı makamlara, bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli olan bilgileri sağlamak için kullanılır.  Bu anonim olarak toplanan veriler ve bilgiler işlediğimiz kişisel veriler için mümkün olan en iyi korumayı sağlamak amacıyla, şirketimizde veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla twp lage gmbh tarafından istatistiksel olarak ve daha fazla değerlendirilmektedir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, etkilenen kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. İnternet sayfası üzerinden iletişim imkanı

Yasal düzenlemeler nedeniyle, twp lage gmbh internet sayfası, şirketimizle hızlı iletişim kurmamızı ve doğrudan elektronik posta (e-posta adresi) olarak adlandırılan genel bir adresi de içeren doğrudan bizimle iletişim kurmamızı sağlayan bilgileri içermektedir.
Etkilenen bir kişi veri işlemeden sorumlu kişiye e-postayla veya bir iletişim formu aracılığıyla ulaşırsa, etkilenen kişi tarafından sağlanan kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bir etkilenen kişi tarafından işlemeden sorumlu kişiye gönüllü olarak aktarılan bu tür kişisel veriler, etkilenen kişiye yönelik işlenmesi veya iletişim kurulması amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler, üçüncü taraflara iletilmez.

6. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve bloke edilmesi

Veri işlemeden sorumlu kişi, etkilenen kişinin kişisel verilerini, sadece depolama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri veya veri işlemeden sorumlu kişinin tabi olduğu diğer bir kanun koyucunun yasa veya yönetmeliklerinde öngörülmüşse işler ve kaydeder. Depolama amacı ortadan kalktığında veya Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri veya diğer ilgili yasa koyucuların öngördüğü bir depolama süresi dolduğunda, kişisel veriler rutin olarak ve yasal hükümlere göre bloke edilir veya silinir.

7. Etkilenen kişinin hakları

 • a) Onaylama hakkı
  Her etkilenen kişi, veri işlemeden sorumlu kişiden, kendisi ile ilgili kişisel verileri işleyip işleyemeyeceğine dair, Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri tarafından verilen hak doğrultusunda onay istemesini talep edebilir. Etkilenen bir kişi bu onaylama hakkını kullanmak isterse, her zaman veri işlemeden sorumlu kişinin çalışanı ile iletişim kurabilir.
 • b) Bilgi edinme hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri tarafından sağlanan hak ile, veri işlemeden sorumlu kişiden, kendisi hakkında kayıtlı kişisel veriler ve bu bilgilerin bir kopyası hakkında her zaman ücretsiz olarak bilgi edinme hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri, etkilenen kişiye aşağıdaki bilgileri sağlamıştır:
  • veri işleme amaçları
  • işlenecek olan kişisel verilerin kategorileri
  • kişisel verilerin açıklandığı veya henüz açıklanmadığı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası organizasyonlardaki alıcılar
  • mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri, bunlarla ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya sorumlu tarafından veri işlemenin kısıtlanması veya bu tür işlemlere itiraz etme hakkı, kişisel veriler etkilenen kişiden toplanmıyorsa, denetim makamına itiraz etme hakkının varlığı:
  • das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
  • das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
  • wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
  • denetim makamına itiraz etme hakkının varlığı
   kişisel veriler etkilenen kişiden toplanmazsa:
   Verilerin kaynağı ile ilgili tüm mevcut bilgiler
   DS-GVO Madde 22 paragraf 1 ve 4 uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere, otomatik karar alma sürecinin varlığı ve en azından bu durumlarda ilgili mantık hakkında anlamlı bilgiler ve bu tür bir veri işlemenin etkilenen kişi üzerindeki kapsamı ve amaçlanan etkileri ek olarak, etkilenen kişi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bir bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu durumda, etkilenen kişi, aktarım ile bağlantılı olarak ilgili garantiler hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Etkilenen bir kişi bu bilgi edinme hakkını kullanmak isterse, bununla ilgili olarak her zaman veri işlemeden sorumlu kişinin çalışanı ile iletişim kurabilir.
 • c) Düzeltme hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her bir kişi, Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri tarafından sağlanan hak ile, kendisine ait yanlış kişisel bilgilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, etkilenen kişi, veri işlemenin amaçlarını göz önünde bulundurarak tamamlayıcı bir açıklama da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Etkilenen bir kişi, bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, bunun için istediği bir zamanda veri işlemeden sorumlu kişinin çalışanı ile iletişim kurabilir.
  • Kişisel veriler, bu tür amaçlarla toplanmış veya artık gerekli olmayacak şekilde işlenmişlerdir.
  • Etkilenen kişi, DS-GVO Madde 6 Paragraf 1, a bendine veya DS-GVO Madde 9 Paragraf 2, a bendine dayalı veri işlemeye yönelik onayını iptal eder ve veri işleme için diğer yasal dayanaklar eksiktir.
  • Etkilenen kişi DS-GVO Madde 21 Paragraf 1 uyarınca veri işlemeye itiraz eder ve veri işleme için öncelikli haklı nedenler mevcut değildir veya etkilenen kişi DS-GVO Madde 21 Paragraf 2 uyarınca veri işlemeye itiraz eder.
  • Kişisel veriler yasa dışı bir şekilde işlenmiştir.
  • Kişisel verilerin silinmesi, sorumlu kişinin tabi olduğu birlik hukuku ya da üye devletlerin hukuku uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
  • Kişisel veriler, DS-GVO Madde 8 Paragraf 1 uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak toplanmıştır.
  • d) Silinme hakkı (unutulma hakkı)
   Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her bir kişi, aşağıdaki nedenlerden birinin oluşması ve veri işlemeye gerek olmaması koşuluyla, Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri tarafından sağlanan hakka istinaden, veri işlemeden sorumlu kişiden, kendisine ait kişisel verileri derhal silmesini talep edebilir: Kişisel veriler, DS-GVO Madde 8 Paragraf 1 uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak toplanmıştır. Yukarıdaki nedenlerden biri mevcutsa ve etkilenen kişi, twp lage gmbh'de kayıtlı kişisel verilerin silinmesini sağlamak isterse, her zaman veri işlemeden sorumlu kişinin bir çalışanı ile iletişim kurabilir. twp lage gmbh çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini ayarlayacaktır.
 • Kişisel veriler, twp lage gmbh tarafından halka açık hale getirilmişse ve şirketimiz kişisel verileri, DS-GVO Madde 17 Paragraf 1 uyarınca sorumlu kişi olarak silmekle yükümlüyse, twp lage gmbh, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini göz önünde bulundurarak, veri işlemeye gerek olmadığı sürece yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri işlemeden sorumlu kişileri, etkilenen kişinin, veri işlemeden sorumlu bu diğer kişilerden kişisel verilere, kopyalara veya replikasyonlara yönelik tüm linklerin silinmesini talep ettiği konusunda bilgilendirmek için teknik olarak da uygun önlemleri alır. twp lage gmbh çalışanı bireysel durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.
 • e) Veri işlemenin kısıtlanmasına yönelik hak
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her bir kişi, aşağıdaki nedenlerden birinin oluşması koşuluyla, Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri tarafından sağlanan hakka istinaden, veri işlemeden sorumlu kişiden veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilir:
  • Kişisel verilerin doğruluğu, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine imkan sağlayan bir süre boyunca, etkilenen kişi tarafından kabul edilmez.
  • Veri işleme yasal değildir, etkilenen kişi, kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
  • Sorumlu kişi, işlem yapmak için artık kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak etkilenen kişi bunlara, yasal hakları geçerli kılmak, uygulamak veya savunmak için ihtiyaç duyar.
  • Etkilenen kişi, DS-GVO Madde 21 Paragraf 1 uyarınca veri işlemeye itiraz eder ve sorumlu kişinin meşru nedenlerinin,etkilenen kişininkilerden daha baskın olup olmadığı henüz belli değildir.
   Yukarıdaki nedenlerden biri mevcutsa ve etkilenen kişi, twp lage gmbh'de kayıtlı kişisel verilerin kısıtlanmasını sağlamak isterse, her zaman veri işlemeden sorumlu kişinin bir çalışanı ile iletişim kurabilir. twp lage gmbh çalışanı veri işlemenin kısıtlanmasını sağlayacaktır.
 • f) Veri taşınabilirlik hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri tarafından sağlanan hakka istinaden, etkilenen kişi tarafından bir sorumlu kişiye sağlanan kişisel verilerin yapılandırılmış, geçerli ve makine tarafından okunabilir bir formatta elde edilmesi. Ayrıca, DS-GVO Madde 6 Paragraf 1, a bendi uyarınca bir onaya veya DS-GVO Madde 9 Paragraf 2, a bendi uyarınca bir sözleşmeye dayalı olduğu ve veri işleme, otomatik bir süreç ile gerçekleştiği sürece, sorumlu kişiye aktarılan ve kamu yararına olmayan veya kamu otoritesi kullanılmadan gerçekleşen bir görevin gerçekleştirilmesi için veri işlemeye gerekli olmadıkça, bu veriler, kişisel verilerin sağlandığı sorumlu kişi bundan etkilenmeyecek şekilde başka bir sorumlu kişiye aktarma hakkına sahiptir. Ayrıca etkilenen kişi, DS-GVO Madde 20 Paragraf 1 uyarınca veri taşınabilirliği haklarını kullanması ile ilgili, teknik olarak mümkün olduğu ve bundan dolayı başkalarının hak ve özgürlükleri etkilenmediği sürece, kişisel verilerin bir sorumlu kişiden diğerine doğrudan aktarılmasını sağlama hakkına sahiptir.
  Etkilenen kişi, veri aktarımı hakkını geçerli kılmak için, her zaman bir twp lage gmbh çalışanı ile iletişim kurabilir.
 • g) İtiraz hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her bir kişi, aşağıdaki nedenlerden birinin oluşması koşuluyla, Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri tarafından sağlanan hakka istinaden, kendi özel durumlarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, DS-GVO Madde 6 Paragraf 1, e veya f bendi nedeniyle kendilerini etkileyen kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz edebilir. Bu durum, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Veri işlemesi için, etkilenen kişinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini bastırmayan korumaya değer zorunlu nedenler sunamadığımız sürece veya veri işlemesi yasal taleplerin geçerli kılınmasına, uygulanmasına veya savunulmasına hizmet etmiyorsa, twp lage gmbh, bir itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemez. twp lage gmbh, doğrudan reklam yapmak için kişisel verileri işliyorsa, etkilenen kişi, bu türden bir reklamın amacı ile kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir.
  Bu durum, bu tür doğrudan reklam ile ilişkilendirildiği sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Etkilenen kişi, doğrudan reklam amacıyla kişisel verilerin işlenmesinden dolayı twp lage gmbh'ye itiraz ederse, twp lage gmbh artık bu amaçlar için kişisel verileri işlemeyecektir. Buna ek olarak, etkilenen kişi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, kişisel verilerinin bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlı ya da DS-GVO Madde 89 Paragraf 1 uyarınca istatistiksel amaçlı olarak kendisini etkileyen veri işlemesine, bu tür bir veri işleme kamu yararı görevini yerine getirmek için gerekli olmadıkça, itiraz edebilir. Etkilenen kişi, itiraz hakkını uygulamak için, her zaman bir twp lage gmbh çalışanı veya başka bir çalışan ile iletişim kurabilir. Etkilenen kişi, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile birlikte 2002/58/AT sayılı yönetmeliği dikkate almadan, teknik şartnamelerin kullanıldığı otomatik süreçler yoluyla itiraz hakkını kullanmakta serbesttir.
 • h) Profil oluşturma dahil bireysel durumlarda otomatik kararlar
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her bir kişi, aşağıdaki nedenlerden birinin oluşması koşuluyla, Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri tarafından sağlanan hakka istinaden, hukuki bir etkisi olan veya benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara bağlı olmadığı, sorumlu kişi ile etkilenen kişi arasındaki bir sözleşmenin sonlandırılması veya yerine getirilmesi kararı (1) gerekli olmadığı sürece veya (2) sorumlu kişinin tabi olduğu birlik hukuku veya üye devletlerin hukukunun geçerli olduğu ve bu hukukun etkilenen kişinin hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için uygun tedbirleri içerdiği durumlarda veya (3) etkilenen kişinin açık onayı ile gerçekleşir. Etkilenen kişi sorumlu kişi arasındaki bir sözleşmenin sonuçlandırılması veya yerine getirilmesi kararı (1) gerekiyorsa veya (2) etkilenen kişinin açık onayı ile gerçekleşirse, twp lage gmbh etkilenen kişinin hak ve özgürlüklerinin yanı sıra meşru çıkarlarını, en azından sorumlu kişi tarafından bir kişinin müdahalesini elde etme hakkı, kendi konumunu ifade etme ve karara itiraz etme hakkı dahildir. Etkilenen bir kişi bu otomatik kararları geçerli kılmak istiyorsa, her zaman veri işlemeden sorumlu kişinin çalışanı ile iletişim kurabilir.
 • i) Veri koruma iznini iptal etme hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her bir kişi, Avrupa yönetmelikleri ve düzenlemeleri tarafından sağlanan hakka istinaden, kişisel verilerin işlenmesine dair onayın iptalini her zaman isteyebilir. Etkilenen bir kişi bu onaylama hakkını kullanmak isterse, zaman veri işlemeden sorumlu kişinin çalışanı ile iletişim kurabilir.

8. Veri işlemenin hukuki temeli

DS-GVO Madde 6 I, a bendi, belirli bir veri işleme amacı için onay talep ettiğimiz veri işleme işlemleri için şirketimizin yasal temelini oluşturmaktadır. Sözleşme taraflarından birinin etkilenen kişi olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse, örneğin mal tesliminde veya diğer bir hizmetin veya karşı hizmetin yerine getirilmesinde gerekli olduğu gibi, veri işleme, DS-GVO Madde 6 I, b bendine dayandırılır. Aynı durum, sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan veri işleme işlemleri için de geçerlidir, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında sorularınız olduğunda.
Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir zorunluluğa tabi ise, veri işleme DS-GVO Madde 6 I, c bendini temel alır. Nadir durumlarda, etkilenen kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Bu durum, örneğin tesisimize gelen bir ziyaretçi yaralandığında ve bunun üzerine adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati önem taşıyan bilgileri bir doktora, hastaneye veya diğer bir üçüncü şahısa iletilmek zorunda kalındığında geçerli olacaktır. O zaman veri işlemesi DS-GVO Madde 6 I, d bendine dayandırılırdı. Son olarak veri işleme işlemleri DS-GVO Madde 6 I, f bendine dayandırılabilir. Bu hukuki dayanağı, etkilenen kişinin çıkarları, temel hakları ve temel özgürlükleri etkilenmedikçe, veri işlemesi, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarını korumak için gerekliyse, yukarıdaki yasal dayanakların hiçbirinde yer almayan veri işleme işlemleri baz alır. Bu tür veri işleme işlemlerine, özellikle Avrupa yasa koyucu tarafından özellikle belirtildiği için bize izin verilir. Bu bağlamda, etkilenen kişi, sorumlu kişinin bir müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin kabul edilebileceği düşünülmüştür (resital 47, Satır 2, DS-GVO).

9. Sorumlu kişiler veya üçüncü şahıs tarafından izlenen veri işlemedeki meşru çıkarlar

Kişisel verilerin işlenmesi DS-GVO Madde 6 I, f bendine dayanıyorsa, en meşru çıkarımız, işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına yapmaktır.

10. Kişisel verilerin saklama süresi

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Son teslim tarihinden sonra, sözleşmeyi yerine getirmek ya da bir sözleşme başlatmak için gerekli olmadıkça, ilgili veriler rutin olarak silinecektir.

11. Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşme hükümleri; Sözleşmenin yapılması için gereklilik; Kişisel verilerin sağlanmasına konu olan bilgilerin yükümlülüğü; Sağlamamanın olası sonuçları

Kişisel bilgilerin hükmünün kısmen yasanın gerektirdiği (vergi düzenlemeleri gibi) ya da sözleşme düzenlemelerinden (sözleşme ortağı bilgileri) oluşabileceğini belirtmek isteriz. Bazen bir sözleşme yaparken, etkilenen bir kişinin bize daha sonra tarafımızca işlenmesi gereken kişisel veriler sağlaması gerekebilir. Örneğin, etkilenen kişi şirketimiz onunla bir sözleşme imzaladığı zaman, bize kişisel bilgiler vermekle yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanamaması, etkilenen kişi ile bir sözleşmenin yapılamayacağı anlamına gelir. Etkilenen kişi tarafından kişisel bilgilerin sağlanmasından önce, etkilenen kişi çalışanlarımızdan birine başvurmalıdır.
Çalışanımız, kişisel bilgilerin hukuka veya sözleşmeye göre gerekli olup olmadığını veya sözleşmenin yapılması için gerekli olup olmadığına ilişkin, kişisel verilerin sağlanmasına yönelik bir zorunluluk olup olmadığına ve kişisel verilerin sağlanmaması durumunda ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı konusunda, istisnai olarak etkilenen kişiyi bilgilendirir.

12. Otomatik karar verme işleminin varlığı

Sorumluluk sahibi bir şirket olarak, otomatik karar verme karar verme veya profil oluşturma işleminden feragat ediyoruz.

13. Google Maps

Bu sayfa, bir API aracılığıyla Google Maps harita hizmetlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'dir.

Google Maps'in özelliklerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.
Bu sayfanın sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Google Maps kullanımı, çevrim içi tekliflerimizin cazip bir gösteriminin ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin kolay bulunabilirliği yararına gerçekleşmektedir. Bu, DSGVO Madde 6 Paragraf 1, f bendi kapsamında meşru bir çıkar oluşturur.

Kullanıcı verilerinin nasıl ele alınacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik Politikasına bakın: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Font Awesome

Bu sayfa, tutarlı font gösterimi için Fonticons, Inc. tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanır.
Bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Bunu yapmak için, kullandığınız tarayıcı Fonticons, Inc. sunucularına bağlanmalıdır. Böylece Fonticons, Inc., web sitemizin IP adresiniz üzerinden çağrıldığı hakkında bilgi edinecektir. Web yazı tiplerinin kullanımı, çevrim içi tekliflerimizin tekdüze ve çekici bir sunum yararına gerçekleşir. Bu, DSGVO Madde 6 Paragraf 1, f bendi kapsamında meşru bir çıkar oluşturur.

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından varsayılan bir yazı tipi kullanılacaktır.

Font Awesome hakkında daha fazla bilgiyi https://fontawesome.com/help adresinde ve Fonticons, Inc.'in gizlilik politikasında bulabilirsiniz: